Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden - New Dog Academy Webshop

 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop van New Dog Academy (hierna "de Webshop"). Door de Webshop te gebruiken en een bestelling te plaatsen, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 2. Bestellingen en betalingen
   a. Productinformatie:
  Alle producten die worden aangeboden in de Webshop worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven. We streven ernaar om de afbeeldingen en specificaties van de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat de weergave op uw apparaat exact overeenkomt met het werkelijke product.
  b. Bestelproces:
   Door een bestelling te plaatsen in de Webshop, doet u een bindend aanbod om het betreffende product te kopen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook.
  c. Prijzen en betaling:
  De prijzen in de Webshop zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven en zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen of verzendkosten, tenzij anders vermeld. Betaling dient te worden gedaan op het moment van bestelling via de beschikbare betaalmethoden in de Webshop.

 3. Levering en verzending
  a. Leveringsgebied:
  We bieden levering aan binnen het aangegeven leveringsgebied. Neem contact met ons op voor meer informatie als uw land niet in de lijst staat vermeld.
  b. Leveringstijd:
  We streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren. De geschatte leveringstijd wordt vermeld tijdens het bestelproces, maar dit is slechts een schatting en geen gegarandeerde leveringstermijn.
  c. Verzendkosten:
  Eventuele verzendkosten worden vermeld tijdens het bestelproces en kunnen variëren op basis van het afleveradres en de gekozen verzendmethode.

 4. Retourbeleid
  a. Recht op annulering:
  U hebt geen recht om na bestelling het product te annuleren.
  b. Annulering:
  Neem contact met ons op om een annulering aan te vragen en volg de instructies die u van ons ontvangt. De kosten en verantwoordelijkheid voor de annulering zijn voor uw eigen rekening, tenzij het product defect is.
  c. Terugbetaling:
  Zodra we het geannuleerde product hebben ontvangen en gecontroleerd, zullen we overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, exclusief eventuele verzendkosten, binnen een redelijke termijn.

 5. Garantie en aansprakelijkheid
  a. Garantie:
  We streven ernaar om producten van goede kwaliteit te leveren. Mocht een product defect zijn, neem dan contact met ons op en we zullen samen naar een passende oplossing zoeken. 
  b. Beperking van aansprakelijkheid:
  New Dog Academy is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten of diensten die via de Webshop worden aangeboden. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product

 6. Intellectuele eigendom 

 7. a. Eigendom: 
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en inhoud van de Webshop, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en video's, behoren toe aan New Dog Academy of zijn licentiegevers. b. Gebruiksbeperkingen: Het is niet toegestaan om de producten, inhoud of merken van de Webshop te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, openbaar weer te geven, te verkopen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Dog Academy.

 8. Privacybeleid Uw privacy is belangrijk voor ons. We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door de Webshop te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
  a. Toepasselijk recht:
  Op deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de Webshop is het recht van het land van vestiging van New Dog Academy van toepassing.
  b. Geschillenbeslechting:
  Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uw gebruik van de Webshop zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in het land van vestiging van New Dog Academy.

 10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden New Dog Academy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht zodra ze op de Webshop worden geplaatst. We raden u aan regelmatig de algemene voorwaarden te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Door de Webshop te gebruiken, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Webshop.