E-Book: Hoe begin ik aan een pup?   Over mij 

Mijn naam is Danny Semeelen. Ik ben 30 jaar met hondengedrag en training bezig waaronder bijna 20 jaar professioneel kynologisch gedragstherapeut. 

Omdat je waarschijnlijk meer wil weten over de aanschaf van een pupje dan over mij, lijkt het me beter om de informatie over mij te beperken en meer informatie te geven over de belangrijke punten voor de aanschaf van uw pup dan over mijn ervaring. Wie toch mijn referenties wil kennen kan steeds terecht op mijn Website. www.newdogacademy.com 

Over pups 

De aanschaf van een pup gebeurt dikwijls impulsief, op gevoel of uit medelijden.

Pups zijn heel vertederend, ze spreken ons aan op emotioneel vlak en vervullen verschillende basisbehoeftes. Hun zekere mate van knuffelbaarheid, hulpeloosheid en afhankelijkheid maakt het verzorgings instinct in ons wakker, onze behoefte om voor iets te zorgen is een sterke motivatie voor de aanschaf van een dier maar geldt het meest voor de aanschaf van een pup. De knuffelbaarheid van een pup zorgt er voor dat we ze het liefst uren en uren willen aaien. We kunnen er met andere woorden niet afblijven. Daarnaast kan een pup zorgen voor onze behoefte aan relatie, een pup is open en enthousiast en zoekt snel en graag sociaal contact.
De meeste pups willen aangehaald worden en beantwoorden die aanraking met een overdosis aan puppy liefde. Wij kunnen van die knuffeltjes geen genoeg krijgen. Een pup in huis zorgt voor verandering in onze levenssituatie. 

Verandering is een behoefte van de mens. Zonder verandering wordt het leven snel saai. Verder kan iedereen voor zichzelf nog duizenden andere redenen verzinnen waarom men graag een pup in huis wil.

Voorbereiding 

Als er beslist is dat er een pup in huis komt, wees je er dan van bewust dat pups razendsnel opgroeien. 
In vergelijking met mensen groeien pups zeven tot tien keer sneller dan ons, dus die lieve, schattige, ontwapenende knuffel pupjes zijn binnen een paar maanden echte honden geworden.
Soms komen mensen dan toch van een koude kermis thuis.
Dat kleine wollige pupje groeit uit tot een grote, sterke hond die misschien wel voor verschillende problemen gaat zorgen als je er niet op voorbereid bent.
Helaas belanden sommige honden op jonge leeftijd al in een asiel omdat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen van hun eigenaar.
Een jonge golden retriever zal snel een ander eigenaar vinden maar een heel uitbundige grote kruising kan daar een tijdje zitten.
Niet alle honden hebben het geluk om snel het asiel te mogen verlaten. Kortom, zoals bij elke aanschaf van een dier is een goede voorbereiding noodzakelijk.

Ik heb af en toe het idee dat mensen zich meer informeren bij de aanschaf van een gsm dan voor het kopen van een hond.

Het spreekwoord "bezint voor je begint" is echt geen cliché. Al menig gezin heeft met pijn in het hard en tranen in de ogen hun hond moeten wegdoen. In ieder geval geldt dat niet voor jou want anders zou je dit E-boek nu niet lezen! De aanschaf van een pup is zeker wel aan te raden en heeft vooral een gunstig effect bij kinderen en ouderen. Kinderen leren zorg dragen en respect hebben voor levende wezens en eigenaars zijn verplicht om meer te bewegen(wandelen) en hebben dikwijls veel sneller sociaal contact met andere mensen. 

 1. Overleggen met het gezin.  

Waarom een hond ? 

Wanneer er sprake is van een gezin met kinderen moet iedereen ervan overtuigd zijn dat een hond het leven verrijkt. Vooral degenen die er het meest zal bij zijn. Dikwijls is dit "de vrouw des huizes". Uiteindelijk zal de verzorging op haar nek terecht komen dus zij zullen er zeker akkoord moet mee zijn. Een pup in huis is een enorme verantwoordelijkheid.
Een pup is een levend wezen met een eigenwaarde. Je kunt hem niet aan of uit zetten en zult je terdege bewust moeten zijn van zijn behoeftes.
Bedenk dat een pup volledig van ons afhankelijk is. Pups die het op eigen houtje overleven in onze maatschappij zijn niet te vinden.
In principe zou het zo moeten zijn dat, degene die het meeste tijd en de meeste zorg zal dragen de voorkeur moet krijgen over hoe groot, welk ras, welk geslacht, enz. de pup zou moeten zijn en dat iedereen akkoord gaat met de taken die van hen verwacht worden.
Iedereen zal moeten beseffen dat er verantwoordelijkheid moet gedragen worden tegenover de pup.
Hij zal dagelijkse verzorging nodig hebben. Dagelijks zal er aandacht aan moeten besteed worden aan zijn voeding en verzorging alsook aan zijn opvoeding en training. Kunnen jij en jouw gezin hieraan voldoen?
Dag in, dag uit, maand in, maand uit en dan voor zeven tot veertien jaar lang, ook als het koud is, regent, of als jij je niet zo goed voelt of weinig tijd hebt?
Het is helemaal niet mijn bedoeling om je te ontmoedigen.
Honden kunnen je leven zo verrijken en het is zeker de moeite waard om een pup aan te schaffen als je goed nagedacht hebt en voorbereid bent.

2.1.2 Huisregels 

Goed, je bent goed voorbereid en hebt goed nagedacht en jullie zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat een pup in jullie leven een mooie nieuwe stap is. 
Hij zal echt iets toe kunnen voegen en jullie leven verrijken. Nog voordat je de definitieve beslissing neemt voor welke pup jullie gaan kiezen, is het van belang dat er huisregels bepaald worden.
Dat is ook zo voor gezinnen zonder kinderen of zelfs als je alleenstaand bent.
Wanneer je dit niet van te voren bespreekt of besloten hebt, ben je niet goed voorbereid.
Hou volgende regel steeds in het achterhoofd. 

"Wat mag, mag altijd. Wat niet mag nooit".

Zodra jouw pup in huis komt, moeten grenzen en regels al duidelijk bepaalt zijn omdat vanaf dag 1 de opvoeding begint. 
Een Sint Bernard-pup van 8 weken kan best onmiddellijk bij aankomst al op de nieuwe design salontafel klimmen, daar heeft hij geen enkele probleem mee. Voor hem is dit enkel een verhoog.
Vind je dat goed of heb je dat liever niet? Mag het nu even omdat het zijn eerste dag is en hij zo schattig is, dan mag hij het later ook als hij 60 kg weegt.
Vanaf het eerste moment moet je hem duidelijk maken waar de grenzen liggen en iedereen moet het daarmee eens zijn. Kortom, wat je ook beslist doe het samen en wees het erover eens! Ook dat is heel belangrijk. Niets is zo funest voor een pup als inconsequentie.
Pups leren razendsnel maar zijn wel gebaat bij duidelijkheidheid. Hoe duidelijker de regels, hoe sneller de pup ze onder de knie heeft.
Ook kleine hondjes hebben huisregels nodig! 

2.2 Rashond of kruising? 

Welk ras past binnen uw gezin?
Natuurlijk denk je erover na, welke hond het beste bij u en het gezin gaat passen.
Praat erover en wees daarin heel eerlijk.
In deze fase is het belangrijk dat niet één gezinslid zijn zin probeert door te drijven maar dat beslissingen gezamenlijk worden genomen.
Wat beïnvloedt de keuze? De belangrijkste invloed is de ervaring die je hebt.
Wanneer je ooit gebeten bent door een Duitse herder is de kans groot dat jij niet erg blij zult zijn als iemand van het gezin dit ras voorsteld.
Zo herinner jij je misschien die buurhond die zo vriendelijk was en van alle trucjes kon. Het zou zelfs een kruising kunnen geweest zijn. Dit kunnen prima honden zijn, toch zitten de asielen er vol van en niet voor niets. Het is beslist niet steeds de gewenste kopie van de vroegere buurhond.
Wanneer je ergens een ras advies krijgt wordt altijd gezegd dat je eerst moet kijken waarvoor je jouw hond gaat gebruiken dan gaat men pas op zoek naar een ras. 
Dat is mooi gezegd maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is net als daten: je kijkt eerst of het uiterlijk je bevalt en pas daarna komt de rest. Mensen die zeggen dat uiterlijk van een hond er niet toe doet, willen enkel een hond, dit zijn mensen die waarschijnlijk niet de verantwoordelijkheid zullen opnemen. Best maak je een keuze uit 3 a 4 verschillende rassen die het hele gezin gekozen heeft. Als je dan voor een bepaalt ras kiest, ga dan na of zijn raseigenschappen in je gezin passen.
Is dit niet zo neem dan je tweede keuze en doe hetzelfde. Indien de keuze te moeilijk is en je hulp wil kun je best een gedragstherapeut erbij halen. Hij zal bij u thuis komen kijken hoe je gehuisvest bent en veel vragen stellen om daarna met het gezin een keuze zal bepalen. (Rekening houdend met de voorkeur van het gezin). Let wel: veel van de "kenners" hebben een eigen voorkeur (hun ras). Stel hen op de proef en vraag de raseigenschappen van verschillende rassen. Gediplomeerde gedragstherapeuten moet 90% van de rassen kennen en kunnen zeggen welke raseigenschappen het ras heeft.

Kiezen voor een kruising 

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom, mensen kiezen voor een rasloze hond.
Helaas doen er ook verschillende fabeltjes de ronde. Zo zouden rasloze honden ouder worden en gezonder zijn dan rashonden. Dat is niet altijd waar.
Voor alle duidelijkheid van het begrip kruising, onderscheiden we drie typen honden:
1. De rasloze is een hond gelijkend op een rashond maar zonder stamboom.
2. Een kruising zijn honden waarvan vader en moeder rashonden zijn.
3. Bastaarden zijn honden waarvan één van de ouders geen duidelijke afkomst heeft. Feitelijk mag een hond alleen 'rashond' genoemd worden als hij een officiële stamboom heeft. 

Je kunt dus alleen op uiterlijk nooit met zekerheid spreken van een rashond. Toch wordt in de volksmond een hond die lijkt op een rashond ook zo genoemd. Soms worden rashonden met opzet gekruist voor een bepaald doel.
Bij werkhonden zoals blindengeleidehonden of politiehonden is dat al heel lang zeer gebruikelijk tegenwordig is het een rage om 2 rassen te kruisen zoals bvb. de labradoedel.
De voordelen worden zo benadrukt en de nadelen van de betreffende rassen dan (hopelijk) onderdrukt. Genetica speelt hier een grote rol.
Aangezien we nog niet zo veel daarover weten lijkt het me een beetje loterij spelen en hopen dat je een goed resultaat haalt.
Ook zonder specifiek doel kunnen rashonden gekruist worden. De redenen hiervoor zijn is dikwijls "een ongelukje". Deze honden, die zich voortplanten met een eigen gekozen partner, zijn het meest talrijk in de wereld.
Uiterlijk en gebruiksdoel spelen hier uiteraard geen enkele rol.
Soms willen mensen gewoon een keer een nest fokken.
Bij doelbewust kruisen is het wel van belang dat goed gekeken wordt naar beide rassen en hopen dat er niet te veel genetische afwijkingen zullen zijn.
De reden om geen rashond te nemen is vaak de prijs.
Omdat het fokken van rashonden bepaalde eisen met zich meebrengt (en dus nogal wat kosten aan vast hangen) is de prijs van een rashond iets hoger
Het nadeel van een hond zonder stamboom is dat de vader onbekend is (of dat er meerdere vaders zijn, ook dat komt voor in een nest), is de onvoorspelbaarheid van het uiterlijk en gedrag.
Iemand met enig verstand van honden kan aan de bouw van een pup van 8 weken wel voorzichtig inschatten hoe groot hij zal gaan worden maar zekerheid hieromtrent is er nooit.
Ook is de genetische aanleg voor gedrag niet bekend.
Wordt het een bewaker of een jager, is hij tolerant of scherp?
Deze vraag blijft dan onbeantwoord. Wat de keuze ook wordt, elke hond die op de wereld komt verdient een liefdevol thuis.
De basis hiervoor ligt altijd bij de fokker. 

Uiteindelijke keuze 

Fokker 

Een goede fokker vinden

 Wat honden in de eerste weken meemaken, is een blauwdruk voor de rest van hun leven. Iedereen die een nest op de wereld zet is hiervoor dus verantwoordelijk. Dat betekent dat een goede fokker altijd het welzijn van de honden voorop stelt. Een broodfokker is een fokker die puur om commerciële redenen fokt. De broodfokker is te herkennen aan de vaak grote hoeveelheden pups van verschillende populaire 'rassen' en aan de massale advertenties die hij plaatst. Deze pups die opgroeien in een prikkelarme omgeving (meestal in kleine bakken) waarbij ze vaak alleen hun moeder en nestgenoten zien. Hoe minder een pup meemaakt in deze levensfase, hoe lastiger hij het later in de 'echte' wereld krijgt. Soms wordt de moeder na 5 a 6 weken weggehaald zodat de pups vanaf dan snel vast voedsel leren eten en dat terwijl de opvoedkundige taak van de moeder vanaf vijf weken uiterst cruciaal is. Nog maar te zwijgen van het missen van de belangrijke stoffen die in de moedermelk zitten. Geen wonder dat deze pups op latere leeftijd te kampen krijgt met allerlei gebreken zoals allergieën, epilepsie, slechte spijsvertering en dan nog maar te zwijgen van de gedragsproblemen die uit deze fokmethode voortspruiten. Dus best niet doen. Deze bedrijven zijn meesters in emotionele chantage. Vooral als de omstandigheden zo slecht zijn dat je het gevoel hebt een pup te kunnen redden. Vergeet niet dat deze bedrijven bestaan bij de gratie van vraag en aanbod. Zodra jij daar een pup koopt, kan de teef weer snel ingezet worden voor een volgend nest. Deze "broed" teven zijn de grootste verliezers. Koop ook geen pups in een dierenwinkel. In België en omliggende landen komt het steeds minder vaak voor maar toch zijn er nog malafide dierenzaken die pups bestellen in oostblok landen waar de fokdieren in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en de pups te vroeg weggehaald worden bij hun moeder om dan in een veel te kleine bench met tientallen vervoerd worden, waar er een deel van hen zelfs de reis niet overleeft. Waar het om gaat is dat die pups vooral veel slechte ervaringen meegemaakt hebben voordat ze naar hun nieuwe thuis gaan. Ook al kosten die pups enkele honderden euro's minder, toch zou het kunnen dat je dit uitgespaarde geld later dubbel en dik terug moet uitgeven aan dierenartskosten. Dus, ook al is de verleiding nog zo groot, NIET DOEN! 

Bij voorkeur koop je een pup van 8 weken bij een fokker die 1 ras fokt en erkende stambomen mag afleveren. Een goede fokker werkt reeds vanaf 3a4 weken aan het opdoen van ervaring in huiselijke omstandigheden zoals de televisie, de stofzuiger, mensen over de vloer, ervaringen met nestgenoten en de relatie met moeder. Maar eigenlijk is elke vorm van ervaring prima, alle prikkels zijn goed. Het is heel verleidelijk om een pup te kopen nadat je hem gezien hebt. Het is veel verstandiger om eerst telefonisch contact te hebben met een fokker die je op het oog hebt. Je kunt dan rustig van alles vragen. Een goede fokker zal je ook geduldig te woord staan. Bespreek eventuele voorwaarden. 

Sommige fokker zijn erg kieskeurig en hebben lange wachtlijsten.

Het kan ook zijn dat je een contract moet tekenen. Soms staat daarin dat je verschillende verplichtingen hebt, bvb. Dat je naar een hondenschool moet gaan, speciaal voer moet geven of dat je je hond niet mag doorverkopen. Bespreek dit vooraf zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Koop alleen daar een pup wanneer jij je kunt vinden in de voorwaarden en de manier waarop de fokker te werk gaat. Hoe veeleisender de fokker is hoe meer kans dat de fokker echt wil dat zijn pups goed terecht komen. Wanneer je tevreden bent over de gang van zaken, staat er in principe niets meer in de weg om jouw pup bij deze fokker aan te schaffen. 

Op bezoek bij de fokker 

Vanaf dat moment ga je de fokker bezoeken. Het kan zijn dat het nest misschien nog niet geboren is, je wacht dan af tot de fokker jou uitnodigt. Houd veelvuldig contact. Een goede fokker zal dit ook van zijn kant doen en stelt jouw interesse zeker op prijs. Wees niet bang om opdringerig over te komen. Het gaat per slot van rekening om jouw toekomstige hond! Wanneer blijkt dat je niet welkom bent om het nest te bezoeken nadat de pups 4a5 weken zijn, wees dan verstandig en koop daar geen pup. Het is niet meer dan normaal dat je de ontwikkeling van jouw pup mee mag maken en ook ziet hoe de nestgenoten met elkaar omgaan en wat de rol van de moeder daarbij is. Kortom kijk naar de moeder. Indien dit een hond is dat je zo zou willen meenemen. Dan is dit de geschikte moeder voor je pup. Luister naar de fokker maar laat dit niet de doorslag zijn die de koop beslist. Hij kan vertellen over kampioenstitels en behaalde prestaties. Vergeet niet dat dit door training verkregen is en enkel van toepassing is op je pup als jij evenveel of nog meer tijd daarin besteed.

 Bij het eerste bezoek aan de fokker zou het kunnen dat er nog geen nest is. Dit is zeer goed omdat je dan de moeder kunt zien zonder de drukte van het nest. Kijk vooral naar de moeder, haar gedrag en haar uiterlijk. Vooral haar gedrag is van belang. Kijk of ze sociaal is, rustig is, niet angstig is enz. Wat belangrijk is om te weten is dat de pups een gedeelte van het gedrag van de moeder zullen overnemen. Dus als moeder bang is om u te komen begroeten dan kan uw pup later ook angsten vertonen. Bij het eerste bezoek aan nest kijk je hoe het nest erbij ligt. Is moeder aanwezig? Is de leefomgeving van de pups schoon? Zien ze er gezond uit? Hoe reageren de pups en moeder op jou? Allemaal zaken die het verschil kunnen maken. Wanneer het niet goed voelt, om wat voor reden ook, koop daar dan geen pup. Wanneer je erg ver weg woont en niet (regelmatig) langs kunt komen, moet je er dus op vertrouwen dat het allemaal in orde is. Ook dan onderhoud je uiteraard contact en vraagt naar foto's en filmpjes. Natuurlijk kan het ook gebeuren dat jij een fokker op het oog hebt waar nog een pup beschikbaar is die misschien al 8 weken of ouder is. Je hebt dan dus niet de hele ontwikkeling meegemaakt. Ook in dat geval heb je eerst telefonisch contact. Misschien breng je dan daarna maar één bezoekje maar als het goed voelt, is dat prima. Ook hier geef ik de raad om eerst eens naar de moeder haar gedrag te kijken. Is de moeder een hond die je zou willen dan is de kans groot dat de pup een groot deel van het gedrag overgenomen heeft. Een pup kopen is een vrij emotionele zaak. Het is lastig objectief en verstandig te handelen. Vertrouw bij de keuze van een fokker zeker op jouw intuïtie maar vergeet niet dat de feitelijke koop een zakelijke aangelegenheid is. Betaal met een overschrijving zodat je een officieel bewijs van betaling hebt. 

Vraag naar garanties
Meestal onderteken je een contract. Lees het aandachtig, ook al is het saaie stof.
Lees vooral wat er gebeurt moest je pup plots zeer ziek worden of sterven. 
Bespreek met de fokker dat de optie dat je een nieuwe pup krijgt mocht jou pup ziek worden geen optie is. De fokker moet garanderen dat hij een gezonde pup afleverd en hij verpicht is om alle kosten te dragen moest de pup binnen een korte periode na de verkoop ziek worden.

Wat heb je allemaal nodig voor een pup

Een naam
Wanneer je een rashond koopt, krijgt de hond een stamboomnaam. Deze bestaat uit een voornaam (zelf gekozen of door de fokker) gecombineerd met de kennelnaam. Voorbeelden van namen zijn: Dinty from the Withe Eagels Maya from the Withe Wolves Juliënne Reiné la Joie Blanche De eerste naam van een stamboomhond moet steeds beginnen met een letter in de volgorde van het alfabet. Bvb in 2017 moet de naam beginnen met de Q, in 2018 is dat met de letter R, en in 2019 is dat de letter S, enz. Daarnaast bepaal jij zelf natuurlijk de roepnaam van jouw hond. Kies bij voorkeur een korte naam die duidelijke klanken heeft. "Pukirinelindereken" is geen handige roepnaam voor een hond. 

Materiaal
De basisuitrusting voor een pup is een halsband of harnas, een lijn, een voer- en waterbak, een slaapplaats, eventueel een benche, een knuffel om mee te slapen, een speeltje om samen mee te spelen en iets om op te bijten wat niet kapot kan.
Een paar tips: 
Een halsband
Kies een zachte leren of nylon band in de grootte die past bij de pup. Laat u geen slipketting of slip koord aanpraten. Deze leibanden zijn gemaakt voor verouderde trainingsmethodes en zijn daarbij ook nog hond onvriendelijk. Ga niet beginnen met een halsband of tuigen die zichzelf aantrekken zodra er spanning op komt te staan (de zogenaamde half-check, wurgketting, easywalkers, enz). In veel gevallen belemmerd dit de goede relatie met je hond.

Een harnas 
Ik prefereer een y vomig harnas omdat dit het bewegingsapparaat van je pup het minste stoort.
Je hebt ze in alle maten, kleuren en materialen. Men kan ze zelfs op maat laten maken.
De juiste maat kiezen doe je best met je pup. Je past het harnas. Het moet overal goed aanpassen zonder te spannen en het moet ook nog groter gemaakt kunnen worden. 

De leiband/ riem
Kies voor een eenvoudige riem die past bij het formaat van de pup. Begin niet met een rollijn. Hier staat namelijk altijd iets spanning op en dan leert de pup heel snel om te trekken aan de lijn. Het is ook niet handig om controle te houden. Zorg voor een lijn van minstens 1.50 meter. Als je nu al weet dat je naar een hondenschool gaat, overleg dan even wat de gebruikelijke tuigen zijn. Als men u een slip koord of slipketting wil aanraden, ga dan beter naar een andere hondenschool waar men positief met honden werkt.

 Eet- en drinkbak 
Ook deze zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar. Kies een bak die stevig staat zodat je pup niet het hele huis doorgaat met de bak als hij gaat eten en/of drinken. Verkies een metalen of stenen eet- en drinkbak. Plastic bakken zijn af te raden. Metalen bakken zijn makkelijk schoon te maken en ook in een standaard verkrijgbaar. De standaard heeft als voordeel dat de bak vast staat en dat grote honden zich niet zo ver moeten bukken. Stenen bakken hebben meer mogelijkheden als het om design gaat. Bovendien zijn ze steviger maar kunnen wel stuk gaan als je ze laat vallen ze kunnen ook dikwijls niet in een standaard. 

Mand of bench 
Leer jouw pup direct wat zijn slaapplaats is. Dat wordt zijn eigen plekje en daar kan hij zich rustig terugtrekken of kun je hem heen brengen om te rusten. Je kunt kiezen voor een mand. Handig is een kunststof mand te kiezen omdat een rieten mand het ultieme bijtmateriaal is voor een pup; deze is binnen de kortste keren stuk gebeten. In een mand hoort een kussen. Je kunt ook kiezen voor alleen een kussen of een soort van kussen mand, dat is een kussen met een zachte rechtopstaande rand. Let bij elk kussen op de inhoud. Is deze hond vriendelijk en makkelijk op te ruimen als het kussen stuk gaat. Voor slaapplaats en zindelijkheidstraining, is een bench een goed hulpmiddel. Let wel: je doet de bench best de eerste week niet dicht. Je hond moet de bench leuk vinden en niet aanzien als een gevangenis waar zijn vrijheid beperkt word. Eenmaal de pup en negatieve ervaring heeft opgedaan in de bench kun je deze niet meer gebruiken als veilige slaapplaats. Dan zal de bench voor altijd aanzien worden als "de gevangenis." Als de pup op een positieve manier gewend is aan de bench, is dat zijn veilige slaapplaats. Je hebt dus niet een bench en een aparte slaapplaats nodig. Voor positieve benchtraining kun je op de website terecht. 

Knuffels en (bijt)speeltjes 
Vraag aan de fokker met welke knuffel of welk speeltje jou pup het meest speelt in het nest. Vraag of je dit speeltje mee krijgt of koop een soortgelijk speeltje en breng het mee naar de nest zodat alle pups ermee kunnen spelen. Dit kun je dan later meenemen en kan de pup tijdens de reis en de eerste dagen en nachten bij zich houden. Een flostouw is goed speelgoed voor een pup. Maar het is wel de bedoeling dat je er samen mee speelt. Het dient niet om op te kauwen. Goed bijtspeelgoed is speelgoed waar je pup graag op bijt. Meestal kiest de pup zelf waar hij het liefst in bijt. Dus zorg voor verschillende bijt speeltjes en kijk naar je pup welk hij leuk vindt. Zorg regelmatig voor nieuw bijtspeelgoed. Geef nooit een gerookt bot. Dat is echt gevaarlijk voor een pup! Een bot geef je best altijd rauw. 

Hondenvoeding 
Er zijn enorm veel verschillende soorten en merken (en prijzen) hondenvoeding op de markt. Misschien heb je ook al wel advies gekregen over de beste voeding. De kans is groot dat die adviezen nogal uiteen lopen. 

 Droogvoer / brok 
Het meest voorkomende hondenvoer is de hondenbrok. De hondenbrok is gemaakt van granen aangevuld met plantaardige bijproducten, conserveringsmiddelen, anti- oxidanten, vitaminen- en mineralenpreparaat en vlees. De hoeveelheid product is in verhouding met de volgorde van de opgesomde producten. Als de lijst met ingrediënten begint met vlees dan zit er in de brokken het meest vlees in. Meestal begint het met granen. Dit is een goedkoop product maar heeft weinig waarde als het op voeding aankomt. 

Diepvries voeding 
Verkrijgbaar in pakken of rollen en geconserveerd in de diepvries. Samenstelling is rauw vlees aangevuld met gemalen bot of calciumpreparaat. Soms aangevuld met een vitaminen- en mineralencomplex en groente. Als je goed kijkt naar de lijst van de ingrediënten merk je al dat brokken heel veel granen en planten bevatten en diepvriesvoeding bijna enkel vlees bevatten. 

Zelf gemaakte voeding
Zoals je dat elke avond voor jezelf of jouw gezin doet kun je ook de maaltijd voor jouw pup zelf maken. Een goede maaltijd bestaat uit veel variatie tussen vlees (spiervlees, orgaanvlees en bot). Gevogelte spiervlees, orgaanvlees en bot). Vis (alle soorten) Groenten, fruit, koolhydraten en natuurlijke supplementen zoals biergist en levertraan enz. Raadpleeg voor de juiste samenstelling en verhoudingen hiervoor informatie op internet of een dierenarts die met natuurlijke voeding werkt. ( adressen vind je op de website). Met deze manier van voeden zul je veel tegenkantingen krijgen. Vooral van traditionele dierenartsen. Zij zwaaien met de boodschap dat brokken voeding een evenwichtige voeding is en dus gezond is voor je hond. Om even heel oneerbiedig te doen tegen dierenartsen wil ik vermelden dat dierenartsen helemaal geen voedingsspecialisten zijn. Zij hebben tijdens hun opleiding amper enkele uren voedingsleer gekregen en dit voor verschillenden diersoorten. Jij kiest zelf welke voeding je je hond wil geven. 

Dierenarts
Een adres van een dierenarts in de buurt is een vereiste. Beter nog het adres van een dierenkliniek. In geval van nood moet je er dag en nacht terecht kunnen en zeker binnen een zo kort mogelijke rijtijd kunnen zijn. Heb je meerdere dierenartsen in jouw regio, vraag dan referenties op. Het is net als een huisarts: er moet een klik zijn en vertrouwen. Een goede dierenarts is iemand die met jou in overleg gaat, niet eentje die op eigen houtje beslist of zijn mening opdringt. Wees kritisch, het gaat immers om jouw hond en jij bent klant. Jouw dierenarts zal een vaccinatie advies geven voor de pup. Waarschijnlijk heb je dat ook al van de fokker gekregen. Bekijk of dat past bij jouw ideeën hierover. Informeer je goed over de bijwerkingen en wat immuniteit is. 
Indien je niet zo te vinden bent voor vaccins, kun je ook vragen voor een tittertest. Met deze test kijkt men na voor wat je pup/hond nog voldoende antistoffen heeft zodat het niet nodig is om steeds opnieuw te vaccineren.

Je pup komt t' huis, hoera! 

 De eerste dag/nacht
 Dan is het grote moment aangebroken: je gaat de pup halen! Zorg dat je het halsbandje en lijntje meeneemt en eventueel een dekentje of handdoek voor het geval de pup onderweg per ongeluk op jouw schoot een plasje doet of braakt. Realiseer je dat het voor fokkers vaak emotioneel is als de pups het huis verlaten. Spreek niet te laat op de dag af. Je moet immers nog terugrijden. Het is beter dat je pup wat tijd krijgt om zijn nieuwe thuis te ontdekken voordat hij zijn eerste nacht zonder moeder en nestgenoten in gaat. Woont de fokker erg ver weg, overweeg dan de avond van te voren te gaan rijden en ergens te overnachten. Wanneer de reis lang gaat duren, moeten je onderweg even stoppen om zijn behoefte te doen. Zorg ervoor dat je pupje dan aan de lijn zit. Eens je thuis aangekomen bent, laat dan je pup eerst zelf alles onderzoeken. Leg geen druk op hem, ga hem niet roepen, haal hem niet heel veel aan maar doe zo normaal mogelijk. Heb je nog meer honden in huis, zorg er dan voor dat je pup rustig alleen zijn gang kan gaan zonder de andere hond(en) erbij. Indien je een nogal uitbundige hond hebt kan het aangeraden zijn om ze niet onmiddellijk samen te laten. Is je pup erg timide, neem hem dan op de arm door het huis en laat hem overal aan snuffelen. Twijfel je hierover, overleg dan vooraf met je gedragstherapeut. Wanneer de pup zijn eerste ronde door het huis heeft gemaakt, let dan goed op voor ongelukjes. Na al de stress kan hij zijn behoefte doen. Bij de minste tekenen om zijn behoefte te doen zet je hem direct buiten voor een plasje of poepje. Hij is erg onder de indruk van alles en moet waarschijnlijk plassen of poepen. Je mag hem prijzen voor het buiten plassen of poepen maar overdrijf niet. Dan is de tijd aangebroken dat de pup kennis maakt met de rest van het gezin voor zover dat nog niet gebeurd is. Dan heb je nog de andere honden in huis. Bekijk even de plek van de kennismaking. Vaak is het handig dit op neutraal terrein te doen, afhankelijk van het gedrag van de al aanwezige hond(en) en zijn/hun reactie op pups. Kennismaking met katten heeft vaak wat meer tijd nodig en vereist soms een andere aanpak. Doe wat goed voelt, zorg voor een relaxte sfeer, overhaast niets en heb geduld. Twijfel je, neem dan contact op met je gedragstherapeut. Naar bed gaan. Wanneer de tijd is aangebroken om naar bed te gaan, is het verstandig de pup eerst wat moe te maken, dan plasje laten doen en dan mee te nemen en naast jouw bed te laten slapen. Een grote stevige kartonnen doos volstaat uitstekend. De bench die je later wil gebruiken is hiervoor ook een goed hulpmiddel. Let wel dat je pup geen onprettig gevoel krijgt in de bench, anders zal hij er later niet graag in gaan. Leg er een handdoek of dekentje in, de knuffel die van de fokker mee terug kwam en zorg dat je de pup vanuit jouw bed kunt aanraken. Dat zorgt voor een veilig gevoel. Het voordeel hiervan is dat, van zodra de pup gaat bewegen, piepen of blaffen, dat je dit gehoord hebt want dan moet hij wellicht een plasje doen. Pak hem op, zet hem buiten, laat hem plassen en ga terug naar bed. Een goede nachtrust komt later wel weer. Hieraan is nog een groot voordeel aan verbonden, namelijk je pup zal snel zindelijk zijn en zal s nachts niet huilen. Ideaal voor mensen die op een appartement wonen. Later kun je de doos of bensch verplaatsen naar de plaats waar jij wil dat je hond gaat slapen. Meer uitleg vind je op de website 

Begrip en geduld 
Sommige pups zijn meer onder de indruk dan andere. Sommige pups hebben meer tijd nodig dan andere. Oefen geen druk uit. Laat hem op zijn manier en tempo de wereld ontdekken. Ga op bezoek bij de dierenarts maar laat deze geen nare dingen doen zoals vaccineren of brukske handelingen zoals tanden nakijken, ogen nakijken, in de oren kijken enz. allemaal wel goed bedoeld maar routine handelingen die voor je pup een nare ervaring zou kunnen zijn.. Jouw pup associeert alle prikkels met positief (dat is leuk) of negatief ( dat is niet leuk). De dierenarts geeft dus alleen aandacht en iets lekkers te eten. MEER NIET. Spreek dit op voorhand af met je dierenarts. Houd hij zich niet aan de afspraak dan neem je best een andere want dat wil betekenen dat deze dierenarts uw mening en uw vraag voor een bepaalde manier van verzorging ook niet zal respecteren en zijn eigen ding zal doen. 

Familie en vrienden
Natuurlijk zijn ook uw vrienden en familie benieuwd naar de pup. Ze mogen ook langs komen maar niet allemaal tegelijk. Zorg ervoor dat de pup niet gepest wordt door kinderen en houd elke interactie (vooral met hele kleine kinderen) goed in de gaten. Laat mensen door de knieën gaan als ze de pup begroeten, zo hoeft je pup niet te leren springen. Kunnen ze dat niet, neem dan de pup op de arm zodat hij op ooghoogte is. Pups kunnen erg onder de indruk zijn van mensen die zich over hen heen buigen. 

De zelfzekere pups leren al snel springen naar mensen. Dus laat de mensen zich neerzetten zodat hij niet hoeft op te springen. 
De onzekere pup kan terwijl iemand hem begroet een plasje doen. Dit heeft niets te maken met zindelijkheid maar met onderdanigheid. Best kun je dit negeren en opkuisen zonder je pup te straffen of erop te wijzen.
Zorg voor regelmaat met de zindelijkheidstraining. Als je je pup regelmatig buiten zet na het spelen, na het eten, na het slapen en na maximum twee uur binnen te zitten (s' nachts na maximum zes uur), is hij in de regel snel zindelijk. Ga niet uitgebreid wandelen maar zie de wandeling los van het zindelijk maken. Doet hij per ongeluk een plasje binnen in huis, dan is er natuurlijk niets aan de hand. Boos worden heeft geen zin. Ruim het op en ga over tot de orde van de dag.
Ook heeft een pup geen enkel benul van de waarde van waardevolle spullen. Alles wat kauwbaar is, daar wordt op gekauwd. Word ook dan niet boos. Leid je pup af met iets waar hij wel op mag kauwen. Wanneer hij opnieuw begint, herhaalt je dezelfde procedure. Ja, ja een pup in huis is bijna een 24 uren job. Onthoud dat alles een spel is voor een pup. Dat heet ontdekken. Als hij de afstandsbediening te pakken heeft, ga niet achter hem aanlopen. Dat is het leukste spel van de wereld: "pak me dan, als je kan"! 

"Maar Danny, wat moet je dan doen? Hij gaat mijn afstandsbesturen stuk bijten. Dit kan je toch niet zomaar laten gebeuren".

De oplossing is heel eenvoudig. 

Lok de pup naar je toe met iets lekkers of begin zelf met iets anders te spelen waar je pup wel mee mag spelen. Ruil de afstandsbediening voor iets lekkers of een ander speeltje en voor je het weet heb je jouw pup geleerd te apporteren. Wanneer jouw pup aanleg heeft om te apporteren kun je hem snel leren spullen van de grond op te rapen en bij jou te brengen of zelfs ergens te verzamelen. Handig zo'n hulp in de huishouding en, hij vindt het nog leuk ook. 

Opvoeding
Grenzen en Regels hanteren
Vanaf de dag dat de pup in huis is, beginnen de regels te gelden die jullie van te voren hebben opgesteld met het gezin. 
Wees er streng op dat iedereen deze regels begrijpt en hanteert! De pup kent in het begin de regels nog niet. Die moet hij leren. Hij was immers niet bij de voorbespreking en heeft ook niet zijn mening kunnen geven. Grote kans dus dat de pup zich anders gedraagt dan dat jullie hadden afgesproken.
Hier even wat praktijkvoorbeelden.

Regel 1: Pup mag niet in de zetel
Stel dat jullie hebben afgesproken dat de pup niet in de zetel mag. Iedereen was het erover eens maar nu de pup in huis is, wordt het ineens toch wel lastig je aan de afspraak te houden want hij is toch zo schattig en, wat nou als ik de pup op schoot wil nemen en op de bank zit. Mag dat? Het eerste dilemma kondigt zich aan. Het is immers een kleine stap van schoot naar bank en die stap gaat je pup zeker ooit willen maken. Wees hierop voorbereid en bespreek wat je in dit geval gaat doen. Mag de pup niet op de bank, dan mag de pup nooit op de bank. Punt. Maar wat is het bezwaar van een hond op de bank? Denk hier ook over na. De kans is namelijk heel groot dat hij het toch ooit eens gaat proberen. In jullie aanwezigheid en zonder dat jullie erbij zijn. Als jullie er zijn kun je daaraan iets doen, maar als jullie er niet zijn is er niemand dat zegt dat het niet mag. Je hond leert dan heel snel dat het niet mag als jullie er zijn en dat het wel mag als jullie er niet zijn. Misschien is het wel praktischer de pup te leren dat hij op de bank mag nadat jullie hem toestemming hebben gegeven. Zo leert hij het eerst vragen. Dit heeft veel voordelen. Hij krijgt hierdoor meer respect voor jou als baas en jij geeft sturing aan zijn gedrag. Veel honden zijn erg gebaat bij sturing en worden onmogelijk wanneer ze alles zelf moeten/mogen uitzoeken.

Regel 2: Onze pup mag niet bedelen
Hoe vervelend is het niet een bedelende hond naast je te hebben terwijl je zit te eten. Jullie hebben afgesproken dat je dat echt niet wilt. Dat betekent dus dat de pup moet leren niet te bedelen. Bedelen om voedsel is iets heel natuurlijks. De pup doet dat bij zijn moeder door haar mondhoeken te likken waardoor moeder eten opgeeft (niet alle honden moeders doen dat). Het is voor iedereen het makkelijkste als je pup ook niet in de buurt van de tafel is als er gegeten wordt. Je kunt hem leren in zijn mandje te blijven waar hij natuurlijk iets lekkers krijgt bijvoorbeeld zijn eigen eten of een lekker bot. Heb je een bench, dan kun je het deurtje dicht doen. Maar wat nou als hij gaat piepen, janken en blaffen? En hoe zit het dan met het eten van een zak chips op de bank? Dan mag hij toch ook niet bedelen Nu komt het - geduld - begrip en doorzettingsvermogen zijn de sleutel tot succes. Wanneer je een bedelende hond nooit iets geeft, stopt hij uiteindelijk met bedelen. Dat leert hij heel snel als iedereen zich consequent aan die regel houd en daar vanaf de eerste dag mee begint. Van het moment je één keer toegeeft, heeft je pup leren bedelen en hoe meer je dit doet, hoe moeilijker het af te leren is. En daar zit ie dan te kijken naar je terwijl jij met de zak chips op je schoot zit. Koppie beetje scheef en misschien gaat hij zelfs wel piepen. Wie kan dat weerstaan? Nou weinig mensen. En daarom zijn er ook zoveel bedelende honden. 

Regel 3: Je pup heeft één slaapplaats

Goed, je hebt een leuke hondenmand voor de pup gekocht. Vervolgens ligt hij overal behalve daar. Hoe moet je pup dit leren? Een eigen slaapplaats moet een veilige plaats zijn voor je pup d.w.z; je pup moet zich daar veilig voelen. Bovendien is het handig als jij jouw pup naar zijn plaats kunt sturen bijvoorbeeld omdat je hem even niet om je heen wilt hebben, je bezoek rustig wilt kunnen ontvangen of tijdens het eten. Om zijn slaapplaats zo prettig mogelijk te maken, zorg je dat alle leuke dingen in het leven van de pup ook daar gebeuren. Hij krijgt daar aandacht, zijn eten, zijn favoriete speeltje en zijn kauwbot. Hier komt dan het gemak van de bench om de hoek kijken. Deze is afsluitbaar waardoor je zeker weet dat jouw pup ook op zijn plaats blijft. Vooral handig als je een boodschap moet doen en de pup alleen thuis is. Toch kun je niet van het ene op het andere moment het deurtje dicht doen. Dat moet je opbouwen. Stap voor stap. Laat jouw pup het tempo bepalen. Voor bench training kan je terecht op de website. Het toepassen van de grenzen en regels in huis is nog niet zo simpel als het klinkt. Een pup de regels leren is een kwestie van tijd, geduld, begrip en doorzettingsvermogen. Zorg dat je die eigenschappen jezelf aanleert als je ze niet van nature hebt. Neem een tijdje vakantie en bereid jouw pup voor op het leven waarbij hij soms alleen thuis is. Maak niet de fout om 14 dagen vakantie te nemen en alle dagen bij je pup te blijven en dan plots tot het besef te komen dat je terug moet gaan werken en de pup plots 6a8 uur alleen moet blijven. In die 14 dagen bouw je de tijd dat je pup alleen moet blijven stelselmatig op. Voor leren alleen zijn kun je terecht op de website. Bewaar steeds je geduld ook als het leertempo van de pup lager is dan jij verwacht had. Heb er begrip dat het nog maar een pup is die niet direct begrijpt hoe het leven in een mensen gezin eruit ziet. 

Basisgehoorzaamheid

Het is met klem aan te raden naar een goede cursus te volgen of naar een hondenschool te gaan. Een hondenschool heeft een doorlopende puppycursus (waar je dus elke week kunt starten) waar je welkom bent met een pup van 8 of 12 weken oud. Hoe vind je een goede hondenschool? Ga naar de school van jouw keuze. Ga kijken, voel, luister en snuif de sfeer op. 

Waar moet je op letten. 
Kijk of ze hondvriendelijk werken. Als je geleiders ziet rukken aan de riem, hebben ze het daar geleerd. Als geleiders roepen en brullen, hebben ze het daar geleerd. Zoek dan best naar een andere hondenschool. Spreek met de instructeur(s), vraag ze uit. Vraag vooral eens wat ze doen met een pup of hond die ongewenst gedrag toont (constant springen of constant blaffen). Als ze spreken van slipkettingen of slip koorden en correcties geven, bedank de instructeur dan vriendelijk en ga naar een andere hondenschool. Voor de pup is het zowiezo al een stressvol moment en een enorm leerproces. Als ze dan af en toe nog correcties krijgen ben je de band tussen jou en de pup aan het verprutsen, dus geen fysieke correcties. Voor de baas is het een even groot leerproces. Op een goede hondenschool zitten instructeurs die een gedegen opleidingen hebben gevolgd en verstand hebben van gedrag, opvoeding en training. Vraag naar hun certificaten. Eén certificaat vind ik persoonlijk onvoldoende. Hoe meer certificaten iemand heeft hoe meer interesse en kennis iemand heeft. Op sommige hondenscholen worden al oefeningetjes gedaan zoals het meelopen, waarbij aandacht beloond wordt, het zitten, liggen en misschien wel hier komen. Let erop dat alles op een ontspannen en speelse manier gebeurt. Let erop dat je je pup niet moet straffen als hij iets niet goed doet. Leren moet leuk zijn en zo wil je dat ook jouw pup bij brengen hoop ik. Voor meer info kun je terecht op de website. Men kan er ook voor kiezen om een online cursus te volgen. Dit heeft verschillende voordelen. -Je kan kiezen wanneer je met je pup wil werken. -Je kiest je eigen tempo (dat van je pup) - Je krijgt online bijstand als je vragen hebt.
Je kunt een privé training vragen. Het voordeel hiervan is dat je 1 op 1 begeleid wordt en dat de instructeur onmiddelijk kan bijsturen. In andere cursussen gebeurt dit meestal veel te laat en heb je veel meer moeite om terug bij te sturen Het is veel ontspannender voor jou en je pup. Je weet onmiddelijk wat je moet doen en kunt onmiddelijk met al je vragen terrecht. 

Verzorging 
Naast dat jouw pupje natuurlijk moet eten en drinken moet hij ook wennen aan verzorgende handelingen. Begin daar zo vroeg mogelijk mee. Controleer regelmatig tandjes, oortjes, raak voetzolen aan en til de staart op. Zo leert jouw pup dat je hem overal kunt aanraken. Dat is handig omdat het soms nodig is wanneer hij medicijnen moet krijgen, als er een teek verwijderd moet worden of de nagels moeten worden geknipt. Leer deze handelingen rustig aan. Bvb. ga nog niet alle tanden willen zien. Aan de lippen komen en even het lipje omhoog is voor de eerste keer al voldoende. De volgende keren doe telkens iets meer. Hou het leuk en begin niet te worstelen met je pup.
Borstel jouw pup ook meerdere malen per week (begin met een zachte borstel). Misschien is het helemaal niet nodig omdat hij kortharig is maar toch is het wel belangrijk dat hij gewend is aan dat soort handelingen. Het wordt een enorme worsteling wanneer jouw volwassen hond dit niet gewend is en het wordt ineens noodzaak. 

Tot slot:
Een pup in huis moet een feest zijn. Maar onderschat het niet, soms is het met "bloed, zweet en tranen". Een pup wordt later een hond en een hond is een wezen met een eigenwaarde, geen mens in een klein pakje. Honden zijn geen veredelde knuffelbeesten of surrogaat-kinderen maar verdienen het om behandeld te worden als een hond. Honden kunnen zo'n verrijking zijn in onze samenleving. Ze verdienen het om hond te zijn. Honden zijn eerlijk, consequent, tolerant, geduldig en sociaal. Ze hebben het recht om ook zo behandeld te worden. 

En hoe moet het nu verder?
Dit gratis e-book is lang nog niet alles om je pup te socialiseren, opvoeden en trainen.
Meer info kun je vinden op de website.
Veel plezier en succes met je trouwe huisgenoot.
Danny Semeelen